PR se stává nejefektivnějším komunikačním prostředkem současnosti. Je to dáno hlavně tím, že spotřebitel nevyhledává „klasickou“ reklamu, ba naopak je schopen i vynakládat vlastní prostředky, aby ji eliminoval. Veliká výhoda PR je v tom, že firma má možnost okamžitě reagovat na jakékoliv dění na trhu nebo řešení komunikačního problému. Odpadá zdlouhavé vytváření kampaně, objednávání médií, tisku apod. Při takovém zdlouhavém postupu se totiž častokrát stane, že záležitost je mezitím již vyřešena, ovšem ne vždy tak, jak si klient přeje. 

Public relations je prostředek dlouhodobého užívání a trpělivosti. Po dvou a více letech přináší ovoce v podobě změny vnímání značky, firmy nebo produktů ‒ tak, jak si zadavatel určil. Mix PR aktivit je vždy určen na začátku spolupráce s klientem ve formě strategických přístupů. Klientům na pravidelné bázi dodáváme monitoring / press clipping.

Aboxs se zaměřuje na: 

Produktové PR 

Korporátní PR

Interní PR

Media relations