S komunikační agenturou Aboxs jsme postupně nastavili takový styl spolupráce, který dokáže plně reflektovat naše potřeby. Úspěch spočívá v tom, že Aboxs pochopil strategii našeho businessu, které nejen přizpůsobuje své nápady, ale také volí takové komunikační prostředky, jež nám pomáhají efektivně oslovovat naše cílové skupiny.

Martin Bratičák, marketingový ředitel ZyXEL

PR jsme zvolili jako náš hlavní komunikační kanál pro budování vztahu s veřejností. Ve výběrovém řízení jsme vybrali firmu Aboxs, která měla těžší pozici v tom, že byli oproti konkurentům malí, ale přesvědčili nás nápady a pochopením našich potřeb. Vím, že PR je nikdy nekončící proces, kdy mimo dílčí úspěchy je nutné sledovat a hodnotit i dlouhodobější cíle. Na to je stále příliš brzo. Samotnou spolupráci s Aboxsem, resp. jeho přístup, který je aktivní, věcný a flexibilní, však hodnotím pozitivně.“ 

Milan Baran, generální ředitel Office Depot

„Hodnocení Aboxsu? Začali jsme spolupracovat téměř na počátku našeho podnikáni, jsme s nimi dodnes. Rozvíjíme se a náš business neustále roste. Není co víc dodat."

František Hlaváč, Předseda představenstva a generální ředitel CFH Group, a.s.

"Aboxs jsem poprvé vyzkoušel před 7 lety jako šéf marketingu jedné databázové společnosti a brzy jsem zjistil, že mi vyhovuje styl jejího servisu. Od té doby jsem byl v dalších dvou firmách, kde jsem Aboxs dále využíval, hlavně kvůli jistotě naplnění očekávání a důvěře v práci jejích lidí."

František Grunt, Marketingový ředitel AdlerCzech

"V podnikání jsme začínali úplně od nuly. Měli jsme tu výhodu, že jsme byli naprosto nepopsaný list papíru. Aboxs jsme si vybrali pro jejich přímou a jasnou strategii, velice přátelský přístup a komunikaci, a hlavně odlišný úhel pohledu, kterým se na náš business dívají. Rozhodně nám pomohli vybudovat úspěšný a pevný základ naší firmy, který byl velice důležitý pro náš rozjezd. A jako bonus jsme získali partnera, se kterým spolupracujeme dodnes."

Erika Řeháková, provozní a spolumajitelka belgických pivních barů Bierhuis