Červenec 22, 2021

Bohužel, i marketér je jenom člověk

Proč marketéři firem nejsou schopni konzistentních výstupů, tedy plnění základního požadavku, který vyžaduje jejich pozice? A proč je takových marketérů tolik a většinou i z věhlasných světových firem?
Proč nejlevnějšípneu.cz je konzistentnější než světová firma?

Důvodů je mnoho a jsou na několika stranách:

Na straně marketéra
- Ten může být pod vlivem svého ega – on ví všechno nejlíp a nikdo mu do toho nebude mluvit.
- Má několik reklamních a komunikačních agentur, mezi kterými si vybírá podle nálady nebo které střídá podle současné obliby.
- Je bez zkušeností (bývá vybrán a povýšen ze stávajících zaměstnanců z jiných oddělení firmy, například z logistiky nebo sekretariátu).


- Je bez vzdělání v oboru.
- Chce si všechno sám vyzkoušet.
- Podléhá svodům různých nabídek. Například sponzoringu sportovního klubu nebo populární osoby, pro kterou měl vždycky slabost.

Na straně úzkého vedení firmy
- Konzistentnost komunikace je něco, na co nedosáhne jeho rozlišovací schopnost. Neví, že tím vyhazuje peníze oknem.
- Neví, co má od marketéra očekávat, a zaměňuje pozici marketingového šéfa za práci office managera. V této souvislosti stačí, aby marketér vytiskl letáčky a udělal pár vizitek, a vedení je spokojeno. Má za to, že marketér dělá svou práci dobře.

Na straně korporace
Střet korporace a lokálních požadavků, kdy firma vytváří lokální reklamy, ale HQ do toho spouští své celosvětové kampaně.

Je vidět, že vlivů je hodně, a proto je nanejvýš pravděpodobné, že několik z nich ulpí na každém marketérovi. Ten potom není schopen docílit smysluplné souvislé reklamy, a firma komunikuje podle hesla Každý pes jiná ves.

Na druhou stranu – a bohužel, tito lidé stále existují a podílejí se na neutěšeném stavu reklamy.

(Článek byl napsán na základě celoživotních zkušeností, naštěstí v současnosti s nikým podobným nespolupracujeme).

Published by: admin in Marketing

Comments are closed.