Aboxs
Intenzivně se věnujeme našim klientům a jak to tak bývá, na sebe občas zapomínáme. Proto jsme se rozhodli zařadit naší kobylku na seznam klientů a brát ji stejnou vahou. Ani my totiž nechceme cestou ke klientům běhat bosí!