Manuál jednotného vizuálního stylu pro geodety
Učesat vizuální identitu ne jedné, ale hned čtyřem firmám. Zkusit něco vymyslet, propojit je. Navrhnout aplikace. Výsledek zpracovat do manuálu (tomu technické typy rozumí).

Trochu oříšek, přesto nás to bavilo.