Kontas
Vytvoření jednoduchého loga a vizitek účetní firmy, kde jsme si vyhráli se znaménkem plus a mínus ve tvaru písmene T.